Equipo

La Teatreria está dirigida per Gracia Lleó.

Compta amb la colaboració de la Fundació Pere Tarrés, per la selecció de monitors de Oci Educatiu infantil i juvenil.